OM OSS

Email: info@sivo.se

Tel: 073-8902890


VÅRA UPPDRAGSGIVARE


Vi jobbar idag med 13 olika kommuner och har placeringar med varierande problematik.


Vi åtar oss aldrig ett uppdrag vi inte kan hantera och skräddarsyr varje placering tillsammans med berörd socialtjänst och vårdnadshavare.


Nya uppdragsgivare välkomnas att ringa våra referenser (ges på begäran) för att få en bild av hur vi jobbar kring ett uppdrag.

Om oss:

 

SiVO står för sociala insatser inom vård och omsorg. SiVO är ett konsulentföretag som förmedlar familjehem till socialtjänsten runt om i landet. Vi har bakgrund som kontaktperson/behandlingsassistent/jurist med inriktning på barnrätt. Vi tror att vi som jobbar inom SiVO kan med hjälp av vår bakgrund och sociala kontaktnätverk verka som ett seriöst och bra alternativ till liknande företag.

 

Vårt mål är att göra seriösa utredningar med hjälp av vår bakgrund samt vår socionom som vi har till hjälp vid dessa tillfällen. Genom att utföra noggranna utredningar på blivande familjehem, kontaktpersoner och jourboenden så garanterar vi goda och beprövade behandlingsmetoder.

Tillsammans med kontunerliga utbildningar för både personal och uppdragstagare hoppas vi kunna utöka kunskap och förståelse för de uppdrag vi åtar oss samt förmedlar.

 

Genom att ha daglig kontakt med våra uppdragstagare så hoppas vi kunna bistå med hjälp och kunskap . Då vi har personal tillgänglig dygnet runt kan våra uppdragstagare/uppdragsgivare känna sig tryggare i vårt åtagande.

 

SiVO är i grunden människor som bryr sig på riktigt och med det som grund tror vi att vi kan bli en tillgång för blivande uppdragsgivare. Vi tror på ett nära samarbete.

 

Till socialtjänsten:

 

Vi tillhandahåller socialtjänsten ett utredningsunderlag samt matchar familjehemmet till de behov som placeringen avser att tillgodose. Vi är tillgängliga för både socialtjänsten och familjehemmet dygnet runt, året om. Vårt mål är att tillhandahålla familjehemmet råd och stöd samt utbildning/handledning utifrån aktuella behov. Vi samverkar med aktörerna runt familjehemmet. Vi informerar socialtjänsten kontinuerligt om aktuell situation, såväl skriftligt som muntligt. Våra familjehemskonsulenter har behandlingsassistent utbildning och/eller gedigen erfarenhet av familjehemsvård. Vi har ett journalsystem där varje kommun får ett eget inlogg och kan följa upp vårt arbete och den placerade.

 

Till familjer:

 

Som jour-/familjehem hos oss får du: tillgänglighet dygnet runt, året om; råd och stöd samt utbildning/handledning utifrån uppdraget; stöd i kontakterna med myndigheter och andra aktörer runt uppdraget; ersättning motsvarande högsta arvode och omkostnadsersättning utifrån SKL:s rekommendationer, i vissa fall högre än rekommendationerna beroende på problematiken kring uppdraget ni åtar er.

 

Om personalen:

 

All personal inom SiVO har gedigen arbetslivserfarenhet eller utbildning inom jour/-familjehemsvård och öppenvård.


                                        Adress                                                                 Kontakt                                                    Telefonnummer/orgnr

                      Hödersväg 10                                                   Hemsida: www.sivo.se                                            Tele: 073-8902890

                      754 40 Upppsala                                              E-mail:     info@sivo.se                                           Orgnr: 559032-3696