OM OSS

SiVO står för sociala insatser inom vård och omsorg. SiVO är ett konsulentföretag som förmedlar familjehem till socialtjänsten runt om i landet. Vi har bakgrund som socionom/behandlingsassistent/jurist med inriktning på barnrätt. Vi tror att vi som jobbar inom SiVO kan med hjälp av vår bakgrund och sociala kontaktnätverk verka som ett seriöst och bra alternativ till liknande företag.

 

Vårt mål är att göra gedigna familjehemsutredningar. Genom att utföra noggranna utredningar på blivande familjehem, kontaktpersoner och jourboenden. Med detta arbete ökar förutsättningarna för att den placerade får sitt behov tillgodosett. Grunden till ett välmående och välfungerande person i samhället tror vi börjar med en stabil och förutsägbar tillvaro. 

Tillsammans med kontinuerliga utbildningar för både personal och uppdragstagare hoppas vi kunna utöka kunskap och förståelse för de uppdrag vi åtar oss samt förmedlar.

 

Genom att ha en nära kontakt med våra uppdragstagare så hoppas vi kunna bistå med hjälp och kunskap . Då vi har personal tillgänglig dygnet runt kan våra uppdragstagare/uppdragsgivare känna sig tryggare i vårt åtagande.

 

SiVO är i grunden människor som bryr sig på riktigt och med det som grund tror vi att vi kan bli en tillgång för blivande uppdragsgivare. Vi tror på ett nära samarbete.

 

Till socialtjänsten:

SIVO tillhandahåller familjehem främst i mellersta Sverige. Vi har hittills samarbetat med och fått uppdrag från 26 av Sveriges 291 kommuner. Våra familjehem är handplockade, de har erfarenhet av tidigare placeringar och är godkända av olika socialnämnder runt om i landet. Vi är ett företag med lång erfarenhet av barn med problematik och vi har specialiserat oss på svåra uppdrag där det ställs stora krav på familjehemmet och på konsulenten. I flertalet fall är det placeringar där särskilda insatser ingår i uppdraget. Vi har många förstärkta familjehem där minst en vuxen kan vara hemma på heltid. Barnen och de unga vuxna som vi tar emot har oftast olika diagnoser såsom ADHD och autism, missbruk, självskadebeteende och hedersrelaterad problematik. Vi har stor erfarenhet av heder och skydd. De placerade är i åldrarna 0-22 med SoL, LVU samt LSS som placeringsgrund. Vi har därför många kompetenta familjehem. Vi är måna om att en placering blir så långvarig som möjligt och gör därför det där lilla extra för att samarbetet mellan socialtjänst, familjehem och barn, deras nätverk blir så bra som möjligt. Vi har väldigt få sammanbrott inom vår verksamhet. Alla uppdrag ser olika ut därför skickas familjehemmen på utbildning efter behov och får handledning efter barnets behov, vi skräddarsyr uppdraget efter barnets behov. Vi har kvalificerade kontaktpersoner med socionomutbildning bland annat som kopplas in och ger stöd till barn och familj. Vår personal har lång erfarenhet av att ha jobbat inom vård och omsorg och med familjehemsvård och HVB. Vi har ett nära samarbete med socialtjänsten och anpassar oss efter varje enskilt barn och fall, vi diskuterar och samtalar mycket med Socialtjänsten och skräddarsyr en plan tillsammans. Stöd och utbildning ges i samråd med Socialtjänsten. Vi har personal som jobbar heltid och vissa som enbart är anställda för ett visst uppdrag.

 

Till familjer:

Som jour-/familjehem hos oss får du: tillgänglighet dygnet runt, året om; råd och stöd samt utbildning/handledning utifrån uppdraget; stöd i kontakterna med myndigheter och andra aktörer runt uppdraget; ersättning motsvarande högsta arvode och omkostnadsersättning utifrån SKL:s rekommendationer, i vissa fall högre än rekommendationerna beroende på problematiken kring uppdraget ni åtar er.

 


VÅRA UPPDRAGSGIVARE


Vi jobbar idag med 26 olika kommuner och har placeringar med varierande problematik.


Vi åtar oss aldrig ett uppdrag vi inte kan hantera och skräddarsyr varje placering tillsammans med berörd Socialtjänst.


Nya uppdragsgivare välkomnas att ringa våra referenser (ges på begäran) för att få en bild av hur vi jobbar kring ett uppdrag.

Vår personal


Vår personal har lång erfarenhet av barn med olika problematik. Samtliga har socionomutbildning eller liknande med många års erfarenhet.