FÖRFRÅGAN

Var finns era familjehem?


Vi tar emot barn och ungdomar från hela landet och har våra familjehem främst i Uppland, Västmanland, Närke, Dalarna och Gävleborg men kan även vid behov tillhandahålla på andra platser. 

Har ni IVO-tillstånd / ramavtal?


Sivo konsulten AB har tillstånd från IVO. Vi har även i dagsläget ramavtal med flertal kommuner i Sverige

Vilka placeringar tar ni emot?


Vi jobbar väldigt brett och kan ta emot de flesta placeringar. Vi tar dock aldrig emot placeringar vi inte anser att vi kan hantera. Per dagens datum har det varit någon enstaka och det med hänsyn till barnets bästa då vi inte hade tillräckligt med resurer, och då säger vi själva NEJ

Vad är er dygnskostnad


Dygnskostnaden är i enlighet med ramavtal eller individavtal

Vad har personalen för utbildning?


Vår personal har adekvat utbildning, så som socionomutbildning, beteendevetare, juristutbildning med inriktning på barnrätt eller likvärdig utbildning. 

Våra kontaktpersoner har varierande utbildningar och oftast inom vård och omsorg men här tittar vi mycket på personens lämplighet för enskilda uppdrag 

Förstärkta familjehem

Heders problematik

Skyddsplacering

Placering med problematik/ diagnos

Uppväxtplaceringar

Kvalificerade kontaktpersoner vid behov

Kontakt och placeringsförfrågningar