KVALITETSINDEX

Vi strävar ständigt efter att förbättra oss, göra om och göra rätt, anpassa oss och vara flexibla i alla situationer.

"Arbetet fungerade väldigt bra. De hade en genomförandeplan som var ganska öppen. De var  anpassningsbara, flexibla och såg de specifika behoven. De behövde kunna agera på minuten, för att motverka att tokiga saker skedde." 

"Uppföljning och rapportering fungerade prickfritt. Jag fick månadsrapporter vid överenskommet datum och sedan har de ett journal- och dokumentsystem, där de erbjuder oss en säker inloggning. Kontaktpersonen och konsulenten dokumenterade direkt där och detvar ett jättestort plus för oss."

"Deras starkaste sidor är att de förstår trauman och komplexa situationer och att de kan vara flexibla i det samt att de säger till om de inte vet eller kan något. De kan då fråga om de får stöd från habiliteringen till exempel. De är också otroligt duktiga på att bygga relationer och förtroende med ungdomarna samt att stötta dessa, inte bara familjehemmen."

"Verksamhetens starka sidor är att det är engagerade människor på verksamheten som brinner för både barnen och familjerna."